Hattem Transportakten van het Scholtambt 1625 – 1684

Transport-Boek des scholtampts van Hattem 1625 – 1684.

ZIE PDF IN DE LINK HIERBOVEN.

Nu ook de transportakten van het Scholtambt van Hattem uit Inventarisnummer 6 online geplaats. Wederom is er een ware schat aan genealogische informatie te vinden en bevat veel namen van personen uit die periode die o.a. grond, huizen en ander onroerend goed kochten en verkochten in o.a. de vrijheid van Hattem, ’t Zand, Hattemerbroek, Voskuil, Wezep en meer! De index is opgesteld in de volgorde zoals in inventarisnummer 6 werd aangetroffen al lopen de datums soms een beetje door elkaar. Interessant zijn ook de vele Veldnamen die genoemd worden en dat sommige namen soms nog steeds in gebruik zijn. Bij de transporten heb ik een meestal een korte omschrijving opgenomen van waar het omging. In de originele akten staat echter nog veel meer vermeld aan familierelaties, boerderij en veldnamen en de bepaling waar de betreffende percelen land, huizen of goederen lagen en wie hun buren waren.

Vreemdganger in de Voskuil.

Fragment ORA Hattem, Criminele Rechtspraak 1628 – 1713, inv. 2.

Voor het gericht van Hattem verscheen Jannetien Henricksen, mogelijk in het bij zijn van haar ouders omdat ze nog maar zestien jaar was. Ze verklaarde dat ze op paasdag 1680 bij Jan Bartholdts huis in de Voskuil was gekomen. Ze was daar werkzaam als dienstmeisje. Jan was alleen geweest, zijn vrouw was vertrokken naar Münsterland om daar waarschijnlijk de paasdagen en mogelijk een wat langere tijd door te brengen. Terwijl Jan ’s avonds bij de haard een pijp tabak rookte en zat te drinken ging zij naar bed. Op een bepaald moment gaat Jan naakt bij haar liggen en zegt dat hij er voor zal zorgen dat ze niet zwanger zal raken. Lees verder

Hattem Transportakten Scholtambt 1621 – 1624.

Transport-Boek des scholtampts van Hattem 1621 – 1624.

ZIE PDF IN DE LINK HIERBOVEN.
Archief instelling: Streekarchief Epe, Hattem, Heerde.
Inventaris nummer 5. Transcriptie/Index gemaakt door J.M. Goudbeek, Wezep maart 2012.
Bij het gebruiken van gegevens uit deze bewerking voor genealogische of historische doeleinden of ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, word een adequate bronvermelding naar deze bewerking zeer op prijs gesteld.
Het boek begint met pagina 24 wat er met de voorgaande pagina’s is gebeurd is mij niet bekend.

Fragment genealogie van Albert Jans Goudbeek

Klein deel van een genealogie (alle afstammelingen in mannelijke lijn) van de voornamelijk uit Wezep stammende tak van de familie Goudbeek beginnend bij de stamvader Albert Goudbeek die vanuit Veecaten de IJssel overstak en zich rond 1846 op de Noord-Veluwe in Wezep vestigde. Ik beschik over een veel uitgebreidere genealogie van deze familie maar heb i.v.m. met de privacy van eventueel nog in leven zijnde personen de laatste generaties hier weggelaten. Lees verder

Sprokkels Doornspijk 1791/92

Judicium van Doornspijck den 29 tot 31 maij 1792.

Tusschen den heer Landdrost van Veluwe, klager ter eene, en Lammert Aarts Rademaker, Bekl(aagde) ter andere zijde: om dat hij een kind in onecht verwekt heeft bij Aartje Everts, waer zij den 19. Nov. 1791 verlost is; het gerigt bevorens in dezen te decideren, ordonneerd den bekl(aagde) om zig op morgen ogtend om 9 uuren in den gerigte te sisteren, om door hetzelve gehoord, en zo nodig tegen Aartje Everts geconfronteerd te worden, welke ten dien einde insgelijks door den Heere klager gesisteerd zal worden. Lees verder

Lijst van begravenen van Hattem uit de periode 11 januari 1766 tot en met december 14 januari 1806.

De Derrepoort te Hattem. Uit Vaderlandsche Gezichten. Gravure naar J.Bulthuis 1792.

Korte toelichting:

De datums zijn in de meeste gevallen de dagen waarop de overledene werd begraven. In een aantal gevallen kan het ook de overlijdens datum betreffen. Dit heb ik niet specifiek aangegeven omdat het ook voor mij niet helemaal duidelijk was. De datums in een eerder gepubliceerde lijst van kerkrekeningen verschillen meestal een aantal dagen met de datums uit onderstaande lijst. De genoemde datums in de kerkrekeningen betrof de dagen waarop aan de kerkmeester betaald werd voor de begrafenis. Meestal was dit een aantal dagen later. Met uitzondering van de periode 1766 tot begin januari 1772 worden ook de namen van de vrouwen en kinderen genoemd. Deze namen worden in de kerkrekeningen in de meeste gevallen niet genoemd. Hier noteerde de kerkmeester slechts “vrouw van” of “kind van”. Hierdoor was het meestal gissen welk kind of welke vrouw het in geval van meerdere huwelijken exact betrof. Behalve de inwoners van de stad Hattem werden ook de inwoners uit het schoutambt van Hattem op het kerkhof begraven.

Klik op de onderstaande link om het PDF bestand te openen

Hattem begr. 1766-1805

Boedel inventaris en magescheid van Gerrit van van Dieren weduwnaar van Grietje Martens.

Wie zoekt zal vinden? In al die jaren dat ik genealogie beoefen zit je regelmatig met onderzoeken naar voorouders die vastlopen. Vaak blijft het ook vast zitten omdat er simpelweg geen aanvullende informatie meer gevonden kan worden. Toch heb ik herhaaldelijk meegemaakt dat door een toevallige vondst, meestal zoekend naar iets compleet anders, er soms meer informatie over mensen uit het verleden gevonden kan worden. Zo ook nu. Lees verder