Klein deel van een genealogie (alle afstammelingen in mannelijke lijn) van de voornamelijk uit Wezep stammende tak van de familie Goudbeek beginnend bij de stamvader Albert Goudbeek die vanuit Veecaten de IJssel overstak en zich rond 1846 op de Noord-Veluwe in Wezep vestigde. Ik beschik over een veel uitgebreidere genealogie van deze familie maar heb i.v.m. met de privacy van eventueel nog in leven zijnde personen de laatste generaties hier weggelaten. Graag zou ik indien van toepassing correcties en aanvullingen van de latere generaties ontvangen. Ook zoek ik oude foto’s van leden van deze familie. En eventuele bij of scheldnamen indien deze nog bekend zijn?

 1. Albert Jans GOUDBEEK, geb. Veecaten 12 nov. 1806, ged. Zalk en Veecaten 16 nov. 1806, boerenknecht, dagloner,
  tot 28-03-1846 bij de Nationale Militie bij de 7e afdeling infanterie., overl. Wezep 5 jan. 1863, zn. van Jan Alberts Goudbeek en Hendrikje Gerrits STOEL, tr. Oldebroek 18 april 1846 Fenna VAN DER VEEN, geb. Oldebroek 10 febr. 1823, dienstmeid, landbouwster, overl. Wezep 24 dec. 1899, dr. van Jan Hendriks VAN DER VEEN en Teuntje Willems VAN WERVEN; zij hertr. Oldebroek 4 maart 1865 Gerrit VAN PUTTEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan GOUDBEEK, geb. Wezep 25 april 1848, overl. Wezep 12 maart 1850.
 2. Jannes GOUDBEEK, geb. Wezep 31 aug. 1849, overl. Wezep 3 febr. 1863.
 3. Levenloze zoon, geb. Wezep 14 sept. 1852.
 4. Antonie, volgt IIa.
 5. Hendrik GOUDBEEK, geb. Wezep 11 jan. 1857, overl. Wezep 23 april 1866.
 6. Jan, volgt IIb.

IIa. Antonie GOUDBEEK, geb. Wezep 15 jan. 1854, boerenknecht, overl. Hattem 18 nov. 1947, tr. Oldebroek 26 april 1879 Hendrina VISSER, geb. Heerde 11 aug. 1849, dienstmeid, overl. Hattem 1 mei 1927.

Uit dit huwelijk:

 1. Albert GOUDBEEK, geb. Hattemerbroek 7 maart 1880, arbeider, overl. Hattemerbroek 21 juli 1904.
 2. Frank, volgt IIIa.
 3. Zwiertje GOUDBEEK, geb. Hattemerbroek 24 april 1886, overl. Zwolle 28 juni 1963, tr. Hattem 28 april 1910 Johannes KAMP, geb. Oldebroek 17 nov. 1885, zn. van Hendrik KAMP en Dientje MULDER.
 4. Albertje GOUDBEEK, geb. Hattemerbroek 9 juli 1892, overl. 28 okt. 1900.

IIIa. Frank GOUDBEEK, geb. Wezep 27 juli 1883, voerman, paardeknecht, burger werkzaam bij defensie, overl. Apeldoorn 23 juli 1971, tr. 5 maart 1909 Janna MULDER, geb. Hattem 8 okt. 1885, overl. 29 mei 1968, dr. van Aart MULDER en Hendrikje KARSSING.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie GOUDBEEK, geb. Molecaten 6 aug. 1910, overl. 10 aug. 1997, begr. Vaassen, tr. Oldebroek 23 okt. 1936 Jantien VAN OLST, geb. Epe 4 maart 1912, overl. 26 april 1999, begr. Vaassen.
 2. Hendrikje GOUDBEEK, geb. Molecaten 23 april 1912, overl. 19 juni 2009, begr. Leusden.
 3. Hendrinus GOUDBEEK, geb. Hattem 15 okt. 1913, overl. 6 maart 2001, begr. Epe, tr. IJsselmuiden 9 mei 1944 Kornelisje VAN DER MEULEN, geb. 27 april 1919, overl. 4 sept. 1994, begr. Epe.
 4. Aart GOUDBEEK, geb. Rijnsburg 23 febr. 1915, overl. 19 jan. 1981, begr. Vaassen, tr. Hattem 19 mei 1938 Johanna KAMP, geb. Oldebroek 6 jan. 1915, overl. 17 nov. 2003, begr. Vaassen.
 5. Frank GOUDBEEK, geb. Rijnsburg 3 april 1916, overl. 19 dec. 1988, begr. Heerde, tr. Hattem 20 nov. 1942 Driesje MULDER, geb. 8 maart 1914, overl. 20 juni 1999, begr. Heerde.
 6. Mientje GOUDBEEK, geb. Rijnsburg 20 okt. 1919, overl. Apeldoorn 31 mei 1971, begr. Amersfoort, tr. Amersfoort 20 mei 1947 Johannes SCHAKEL, geb. Heerde 25 febr. 1907, overl. 29 april 1993, begr. Amersfoort.
 7. Hendrina GOUDBEEK, geb. Rijnsburg 20 okt. 1920, overl. Ambt Hardenberg 5 maart 1961, tr. Epe 20 dec. 1945 Hendrik Jan BRUMMEL, geb. Epe 11 sept. 1924, overl. 24 jan. 2003, begr. Vaassen.
 8. Zwiertje GOUDBEEK, geb. Zwolle 22 maart 1924, verpleegkundige, tr. Delft 24 aug. 1951 Johan NIEUWLAAT, geb. Overschie 17 febr. 1918.

IIb. Jan GOUDBEEK, geb. Wezep 25 nov. 1859, boerenknecht, dagloner, woonde voor zijn huwelijk in Zalk, werd vrijgesteld van dienstplicht wegens lichamelijke gebreken, overl. Veldbuurt, Wezep 21 febr. 1939, tr. Oldebroek 4 sept. 1885 Jantje BROEKHUIS, geb. Wezep 6 aug. 1866, dienstmeid, overl. Veldbuurt, Wezep 13 mei 1945, dr. van Jan BROEKHUIS en Lutgertje VAN OMMEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Albert Jan GOUDBEEK, geb. Veldbuurt Wezep 5 dec. 1885, overl. Veldbuurt, Wezep 24 sept. 1909.
 1. Lutgertje GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 1 sept. 1888, overl. Wezep 26 mei 1945, tr. Wezep 19 sept. 1908 Albert BOSCHMAN, geb. Wezep 27 mei 1882, overl. Wezep 27 juni 1940, zn. van Tijmen BOSCHMAN en Lubbigje VAN DE VELDE.
 1. Frank, volgt IIIb.
 2. Jan, volgt IIIc.
 3. Gerrit, volgt IIId.
 4. Jannes, volgt IIIe.
 5. Tonia GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 6 sept. 1902, overl. 28 mei 1986, begr. Wezep, tr. 14 april 1921 Gerrit Jan VAN UNEN, geb. 10 aug. 1897, overl. 18 dec. 1975, begr. Wezep, zn. van Willem VAN UNEN en Batje VAN DEN BOSCH.
 6. Frederik, volgt IIIf.
 7. Jantje GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 17 dec. 1908, overl. Veldbuurt, Wezep 22 nov. 1909.

IIIb. Frank GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 5 mei 1892, overl. Veldbuurt, Wezep 21 aug. 1965, tr. 29 dec. 1917 Hendrina VAN DRIESTEN, geb. Hattem 23 sept. 1894, overl. Wezep 21 april 1987, dr. van Hendrik VAN DRIESTEN en JANKENA HOVENBERG.

 

IIIc. Jan GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 7 sept. 1894, “Jan Stoel”, overl. Wezep 22 sept. 1976, tr. 26 april 1923 Marrigje VAN PUTTEN, geb. Wezep 4 dec. 1893, overl. Wezep 16 juni 1947, dr. van Willem VAN PUTTEN en Jannetje BEKENKAMP.

 

IIId. Gerrit GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 5 aug. 1897, kippenkoper, overl. Zwolle 11 febr. 1952, tr. 12 jan. 1930 Gansje Antonia KLEIN, geb. Dalfsen.

IIIe. Jannes GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 27 nov. 1899, overl. Zwolle 20 jan. 1970, tr. 14 april 1921 Wichertje BINNEKAMP, geb. Wezep 9 nov. 1901, overl. 3 juli 1976, dr. van Jan BINNEKAMP en Aaltje SCHIPPER.

IIIf. Frederik GOUDBEEK, geb. Veldbuurt, Wezep 26 sept. 1904, overl. Zwolle 20 mei 1976, tr. Oldebroek 6 nov. 1924 Gerritje VAN DIEPEN, geb. Wezep 25 maart 1905, overl. Zwolle 28 dec. 1979, dr. van Jan VAN DIEPEN en Hendrikje DE GROOT.

Geef een reactie