Wie zoekt zal vinden? In al die jaren dat ik genealogie beoefen zit je regelmatig met onderzoeken naar voorouders die vastlopen. Vaak blijft het ook vast zitten omdat er simpelweg geen aanvullende informatie meer gevonden kan worden. Toch heb ik herhaaldelijk meegemaakt dat door een toevallige vondst, meestal zoekend naar iets compleet anders, er soms meer informatie over mensen uit het verleden gevonden kan worden. Zo ook nu. Het betreft een boedelinventaris en magescheid van Gerrit van Dieren kort voordat hij hertrouwt met Jannigje Cornelis. De informatie over dit gezin is behalve wat doop, trouw en begraaf gegevens erg summier. Zijn geboorte of doop heb ik tot op heden nog niet kunnen vinden. Dit zou mogelijk in Wilsum kunnen zijn geweest. Helaas zijn de DTB boeken van Wilsum uit die periode niet bewaard gebleven maar vanwege de link met die plaats met andere familieleden is dit niet ondenkbaar. Interessant is dat de complete inboedel is beschreven wat een leuke inkijk geeft in hoe men in die tijd woonde. Het gezin was arm en men leefde eenvoudig. Ook was het moeilijk te bepalen waar het gezin woonde. Er werd zowel in Heerde als in Oldebroek gedoopt wat al het idee gaf dat het daartussen in moet zijn geweest. Met de beschrijving van zijn onroerend goed word nu aangegeven dat het een huisje onder Heerde in het buurtschap Wezep betrof. Mogelijk zal dit in het buurtschap Engeland geweest zijn.  Na zijn tweede huwelijk is hij met zijn gezin vertrokken naar Doornspijk waar de kinderen verder opgroeiden. Zijn zoon Dirk liet in ieder geval zijn eerste drie kinderen in Doornspijk dopen. Nazaten van deze Gerrit van Dieren en Grietje Martens wonen nog steeds in Wezep en Oldebroek.

In de link HIERONDER een PDF met een transcriptie van de boedelinventaris en magescheid.

Boedel inventaris en magescheid van Gerrit van van Dieren weduwnaar van Grietje Martens.

Fragment uit eigen kwartierstaat:

160. Gerrit Gerritsen VAN DIJREN, geb. omstr. 1737, overl. Doornspijk 22 aug. 1796, tr. 2e Heerde 9 juli 1786 Jannigje Cornelissen; tr. 1e Oldebroek 5 april 1766
161. Grietje Martens, ged. Oldebroek 3 sept. 1741, overl. Heerder Wezep (Schoutambt Heerde) 28 maart 1780.
Uit dit huwelijk:
a. Janna Gerritsen VAN DIEREN, geb. Heerder Wezep (Schoutambt Heerde), ged. Oldebroek 17 mei 1767, begr. ald. 30 nov. 1793, tr. Oldebroek 17 febr. 1793 Hermen Teunissen, geb. Heerde, begr. Oldebroek 16 juli 1799; hij hertr. Oldebroek 2 febr. 1794 Annetje Berentsen.
b. Jan Gerritsen VAN DEN HOEK, geb. Heerder Wezep (Schoutambt Heerde), ged. Oldebroek 17 maart 1771, landbouwer, overl. Zeumeren, Voorthuizen 16 juli 1837, tr. Voorthuizen 7 juli 1810 Gerritje Evertsen BUITENHUIS, ged. Voorthuizen 9 febr. 1777, overl. Zeumeren, Voorthuizen 8 sept. 1832, dr. van Evert Willemsen BUITENHUIS en Elizabeth Hendriksen en wed. van Cornelis Jansen VAN DEN HOEK.
24-10-1806: aan Jan Geritsz van dieren acte van cautie gegeven voor 7 jaren naa Barneveld. 1810 den 5 van Bloeimaand doop ectract gegeven (Doopboek Oldebroek).
16-07-1837: Woonde op de Garven Hofstee in Voorthuizen (GA, Memories van Successie, Kantoor Nijkerk, inv. 24).
c. Dirk Gerritsen VAN DIEREN, geb. Heerder Wezep (Schoutambt Heerde) 13 juli 1775, dagloner, knecht, overl. Oldebroek 30 mei 1854, tr. Oldebroek 25 nov. 1809 Jannigje Evertsen VLESSE, ged. Oldebroek 2 jan. 1785, overl. ald. 15 okt. 1855, dr. van Evert Evertsen VLESSE en Marrigje Driessen.
d. Martjen Gerritsen VAN DIEREN, geb. Heerder Wezep (Schoutambt Heerde) 22 juli 1777.
e. Jannetje Gerritsen VAN DIEREN, geb. Heerder Wezep (Schoutambt Heerde) 24 jan. 1779.

11-04-1766: Gerrit van Dieren j.m. van Heerde dog woonagtig in ’t Oldebroek en Grietjen Martens j.d. in ’t Oldebroek (Trouwboek Oldebroek).
08-06-1786: Jan Beerts en Claas Alberts als mombers over de drie onmundige kinderen Gerrit van Dieren bij zijn overleden vrouw Grietje Marten verwekt hebben de momberschap verburgt. Johannes Scholten en Hendrik Gerrits zijn aangesteld als borg (GA, 0203 ORA Veluwe en Veluwezoom, Momberschapsverborgingen, inventarissen en magescheiden van Veluwe en Veluwezoom, Heerde 1784-1794, inv. 559).
08-06:1786: Een magescheid word gesloten tussen Gerrit van Dieren aan de ene kant en Jan Beerts en Claas Aalberts als mombers van de onmundige kinderen van Gerrit van Dieren en zijn overleden vrouw Grietje Marten aan de andere kant. Overeengekomen is “dat de geheele zuijvere overschot des boedels zeg na aftrek van de lastige boedels schulden bedraagt een summa van vijffen veertig guldens eene stuijver, waarvan dus zijn drie kinderen de geregte halfscheijd competeren.” Verder is overeengekomen dat de vader alle gerede en ongerede goederen in zijn eigendom behoud en dat hij alle openstaande schulden op zich zal nemen. Zodra de kinderen meerderjarig worden zal hij hun een bedrag van 22,- gulden, 10 stuivers en 8 penningen uitkeren. Gerrit van Dieren belooft zijn kinderen tot hun meerderjarigheid in “kost en drank kleding en huijsvesting te onderhouden en behoorlijk op te voeden en zodane goede educatie te geven” (GA, 0203 ORA Veluwe en Veluwezoom, Momberschapsverborgingen, inventarissen en magescheiden van Veluwe en Veluwezoom, Heerde 1784-1794, inv. 559).

Bron: Gelders Archief Momberschapsverborgingen, inventarissen en magescheiden van Veluwe en Veluwezoom, 1802- 1811.

Tekst en transcriptie: JM. Goudbeek

 

Geef een reactie