Een aantal jaren geleden maakte ik in opdracht van iemand een paar korte transcripties op basis van wat toegemailde foto’s die van een beeldscherm waren genomen waarop een microfiche afgebeeld was. De leesbaarheid was mede door het licht van het scherm nogal lastig. Interessant is de lijst met de 20 burgers van Wilsum. Dit heb ik heb ik er toen van kunnen maken:

Wilsem 10 Augustus 1744.

Schepenen: Aart Eevers, Hendrik Berens en Lubbert Reijers.

Compareert P. Klinge voor sijn selfs H. Klinge als gevolmagt voor L. Klinge volgens volmagt voor schepenen de raden der stad Amsterdam den 21 aug 1743 gepasseert in de gerigte vertoont gesien gelesen en van waarde verklaart en Willem van der Horst en Hendrik Klinge beijde mombers over Egberta Alida en Hermina Klinge de heer burgemeester Derk Hennekes Ph. van Kamen en Derk van Dijk alle drie mombers over Egberta Klinge bekennen alle comparanten te samen voor een seekere wil betaalde en ter nuege wel ontfangene somma van pennige te transporteren en over te dragen doende sulks in en mits delen an de heer Clamer Vriese tot Campen en Margreta Bongers des selfs huijsvrou en erfgenaamen 1/3 part in drie morgen land het Nieuwe land genaamt oosten de Seerenbroeker weg zuijden de stad Wilsem westen de erfgenaamen Stolte noorden de nieuwe weg gelegen in dese stads jurudictie beloven de transportanten het voornoemde land te wagten en waren voor de evictie en luijden op en aansprake als na regte sonder erg of list in oirconde der waarheijd hebbe wij dese met onses stadts seegel en subscripties onser secretaris doen bekragtigen.

Philip Klinge, secretaris.

Wilsem den 10 Augustus 1744.

Schepenen: Aart Eevers, Hendrik Berens en Lubbert Reijers.

Compareert P: Klinge voor sijn selfs H Klinge als gevolmagt voor Lamb. Klinge volgens volmagten voor schepenen en raden der stad Amsterdam den 21 augustus 1743 gepasseert in de gerigte vertoond gesien gelesen en van waarheijd verklaart en Willem van der Horst en H. Klinge beijde mombers over Egberta Alida en Hermina Klinge, De heer burgemeester Derk Hennekes Ph: van Kamen en Derk van Dijk alle drie mombers over Egberta Klinge bekennen alle comparanten te samen voor een sekere wil betaalde er ter nuege wel ontfangene somma van pennige te transporteren en over te dragen doende sulks in en mits delen an der heer Clamer Vriese tot Campen en Margreta Bongers des selfs huijsvrou en erfgenaamen 1/3 part in 4 morgen en 4 houd land genaamt het Ruijters land, ten oosten Willem vogel, Zuiden Werner Berens, ten westen Aart Eevers, ten Noorden de erfgenaamen de wed. Tengnagels sijnde gelegen in dese stads jurudictie beloven de transportanten het voornoemde land te wagten voor den evictie en luijden op en aanspraken als na regte sonder erg of list in oirconde der waarheijd hebbe wij dese met onser stads segel en subscriptie onser secretaris doen bekragtigen.

Philip Klinge, secretaris.

Wilsem den 10 Augustus 1744.

Schepenen: Aart Eevers, Hendrik Berens en Lubbert Reijers.

Compareert P. Klinge voor sijn selfs H Klinge als gevolmagt voor Lambert Klinge volgens volmagt voor schepenen en raden den stad Amsterdam den 21 augustus 1743 gepasseert in de gerigte vertoond gesien gelesen en van waarde verklaart an Willem van der Horst en H. Klinge beijde mombers over Egberta Alida en Hermina Klinge de heer burgemeester Derk Hennekes Ph. van Kamen en Derk van Dijk alle drie mombers over Egberta Klinge bekennen alle comparanten te samen voor een sekere wil betaalde en ter nuege wel ontfangene somma van pennige te transporteren en over te dragen doende sulks in en mits desen an de heer Clamer Vriese te Campen en Margreta Bongers des selfs huijsvrou en erfgenaamen 1/2 pond in een morgen houd land liggen in een agter het koeslag ten westen de Mastenbroeker dijk ten suijden en ten noorden de erfgenaamen Sterke ten oosten sijnde gelegen in dese stads jurudictie beloven de transportanten het voornaamde land te wagten en waren voor de evictie en luijden op en aansprake als na regte sonder erg of list in oirconde der waarheijd hebbe wij dese met onses stads segel in subschribtie onder secretaris doen bekragtigen.

Philip Klinge, secretaris.

Wilsem den 10 Augustus 1744.

Schepenen: Aart Eevers, Hendrik Berens en Lubbert Reijers.

Compareert Philip Klinge voor sijn selfs Hend: Klinge als volmagt voor Lamb: Klinge volgens volmagt voor schepenen en raden der stad Amsterdam den 21 aug: 1743 gepasseert in den gerigte vertoont gesien gelesen en van waarde verklaart Willem van der Horst en Hend: Klinge beijde mombers over Egberta Alida en Hermina Klinge de heer burgemeester Derk Hennekes Ph: van Kamen en Derk van Dijk alle drie mombers over Egberta Klinge bekennen alle comparanten te samen voor een seekere wil betaald en ter nuege wel ontfangene somma van penn: te tranporteren en over te dragen doende sulks in en mits delen an Wolter Jans en sijn huijsvrouw Eva Jans tot Wilsem en erfgenaamen een boomgaart ten westen Jan Hend. ten suijden de pastorije van IJsseland noorden Egbert Westra ten oosten de stad Wilsem sijnde gelegen in dese stads jurudictie beloven de transportanten de voornaamde boomgaart te wagten en waren voor de evicties en luijden op en aansprake als na regten sonder erg of list in oirconde der waarheijd hebbe wij dese met onses stads zegel en subscripties onder secretaris doen bekragtigen.

Philip Klinge, secretaris.

Wij Aart Eevers, Hendrik Berens en Lubbert Reijers schepenen in Wilsum doen cond en sertifiseeren dat in deze gerigte gecompareert is, Philip Klinge voor sijn selfs Hendrik Klinge als volmagt voor Lambert Klinge volgens volmagt voor de schepenen en raden der stad Amsterdam den 21 augustus 1743 gepasseert, in dese gerigte vertoond gesien gelesen en van waarde verklaart, Willem van der Horst en Hendrik Klinge beijde mombers over Egberta, Alida en Hermina Klinge de heer burgemeester Derk Hennekes, Ph: van Kamen en Derk van Dijk alle drie mombers over Egberta Klinge, bekennen alle comparanten te samen voor een sekere wel betaalde en ter nuege wel ontfangene somma van pennige te transporteren en over te dragen doende sulks in en mits desen an de twintig burgers van Wilsum met namen, Aart Eevers, Hendrik Berens, Lubbert Reijers, Jan Stolte, Jan Schutte, Gerrit Schutte, Dominee Petrus van Dries, Klaas Albers, de weduwe Frans Albers, Derk Post, Jan Helledoorn, Hendrik Vasters, Willem Gerrits, Philip Klinge, Wolter Jans, Egbert Westra, Jacob Bosch, Klaas Berens, Werner Berens en Jan Derks, een stuk land genaamd de Woppe In het kleijne voorslag geleegen ten zuijden de stad Wilsem, noort en west het burgerland, oost de Wilsemer steege sijnde gelegen in dese stads jurudictie beloven de comparanten het voorgenoemde land te wagten en waren voor de evictie en luijden op en aansprake als na regte sonder erg of list hebben wij dese met de subscriptie onder secretaris doen bekragtigen gedaan

Wilsem 10 Augustus 1744.

Philip Klinge, secretaris.

Bron: HCO, 0081 Stadsgericht Wilsum.

Transcriptie: J.M. Goudbeek 13-05-2012.

 

Geef een reactie