12de rekening over de jaren 1599-1601 van Johan van Scherpenzeel.

Rekeningen van de officieren van justitie

Rekeningen van die landdrosten van Veluwe, 1543-1795:

0012 Gelderse Rekenkamer, Rekeningen van Johan van Scherpenzeel, 12de rekening, 1599-1601, inv. 6385

ZIE PDF IN DE LINK HIERBOVEN.

Betreft: o.a. doodslagen, vechtpartijen en peindingen.

12de rekening over de jaren 1599-1601 van Johan van Scherpenzeel.

Toelichting: Ik heb uit deze inventaris voornamelijk aantekeningen gemaakt voor eigen genealogisch en historisch onderzoek. Het betreft dus geen complete transcripties van deze rekeningen maar meer een lijst met genoemde personen. Ik heb daarbij (voorlopig) alleen de personen uit Ermelo, Doornspijk, Heerde en Epe genoteerd.

1ste rekening over de jaren 1572-1573 Henrick Bentinck.

Rekeningen van de officieren van justitie

Rekeningen van die landdrosten van Veluwe, 1543-1795:

0012 Gelderse Rekenkamer, Rekeningen van Henrick Bentinck, drost van Overveluwe, 1572-1579, afgehoord 1574-1581, 1ste rekening, 1572-1573, inv. 6367

ZIE PDF IN DE LINK HIERBOVEN.

Betreft: o.a. doodslagen, vechtpartijen en peindingen.

1e rekening over de jaren 1572-1573 Henrick bentinck.

Toelichting: Ik heb uit deze inventaris voornamelijk aantekeningen gemaakt voor eigen genealogisch en historisch onderzoek. Het betreft dus geen complete transcripties van deze rekeningen maar meer een lijst met genoemde personen. Ik heb daarbij (voorlopig) alleen de personen uit Doornspijk, Heerde en Epe genoteerd.

Doornspijk Momberschaps verborgingen 1730 – 1739.

Doornspijk Momberschaps verborgingen 1730 – 1739.

Zie PDF in de link hierboven.
Archief instelling: Gelders Archief, 0203 ORA Veluwe en Veluwezoom, Register van momberschapsverborgingen van Veluwe en Veluwezoom, 1730-1739 inv. 504
gemaakt door J.M. Goudbeek, Wezep augustus 2016. Bij het gebruiken van gegevens uit deze bewerking voor genealogische of historische doeleinden of ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, word een adequate bronvermelding naar deze bewerking zeer op prijs gesteld.

Sprokkels Doornspijk 1791/92

Judicium van Doornspijck den 29 tot 31 maij 1792.

Tusschen den heer Landdrost van Veluwe, klager ter eene, en Lammert Aarts Rademaker, Bekl(aagde) ter andere zijde: om dat hij een kind in onecht verwekt heeft bij Aartje Everts, waer zij den 19. Nov. 1791 verlost is; het gerigt bevorens in dezen te decideren, ordonneerd den bekl(aagde) om zig op morgen ogtend om 9 uuren in den gerigte te sisteren, om door hetzelve gehoord, en zo nodig tegen Aartje Everts geconfronteerd te worden, welke ten dien einde insgelijks door den Heere klager gesisteerd zal worden. Lees verder

Doornspijk: Verbaal van nieuw aangemaakte landen 1627 – 1629

Tijdens een speurtocht naar voorouders kwam ik het volgende stuk tegen in het ORA (Oud Rechterlijk Archief) van Veluwe. Ik was verbaasd dat er zo’n lijst met namen van inwoners en hun bezit op deze manier vermeld werd in deze periode van 1627 – 1629. Normaal gesproken zou een lijst als deze in verpondingskohieren of iets dergelijks voorkomen. Bijzonder interessant is dat er met deze lijst een aantal namen bekend worden van vroege inwoners van Doornspijk en het buurtschap waar deze aangemaakte gronden lagen. De Kerkelijke  DTB (Doop, Trouw en Begraaf) boeken van Doornspijk gaan slechts terug tot ongeveer halverwege 1736. Met behulp van andere bronnen zoals onderstaande is het soms mogelijk om een stuk verder in de tijd terug te gaan en daar voorouders vinden.

Lees verder