Vreemdganger in de Voskuil.

Fragment ORA Hattem, Criminele Rechtspraak 1628 – 1713, inv. 2.

Voor het gericht van Hattem verscheen Jannetien Henricksen, mogelijk in het bij zijn van haar ouders omdat ze nog maar zestien jaar was. Ze verklaarde dat ze op paasdag 1680 bij Jan Bartholdts huis in de Voskuil was gekomen. Ze was daar werkzaam als dienstmeisje. Jan was alleen geweest, zijn vrouw was vertrokken naar Münsterland om daar waarschijnlijk de paasdagen en mogelijk een wat langere tijd door te brengen. Terwijl Jan ’s avonds bij de haard een pijp tabak rookte en zat te drinken ging zij naar bed. Op een bepaald moment gaat Jan naakt bij haar liggen en zegt dat hij er voor zal zorgen dat ze niet zwanger zal raken. Lees verder

Hattem Transportakten Scholtambt 1621 – 1624.

Transport-Boek des scholtampts van Hattem 1621 – 1624.

ZIE PDF IN DE LINK HIERBOVEN.
Archief instelling: Streekarchief Epe, Hattem, Heerde.
Inventaris nummer 5. Transcriptie/Index gemaakt door J.M. Goudbeek, Wezep maart 2012.
Bij het gebruiken van gegevens uit deze bewerking voor genealogische of historische doeleinden of ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, word een adequate bronvermelding naar deze bewerking zeer op prijs gesteld.
Het boek begint met pagina 24 wat er met de voorgaande pagina’s is gebeurd is mij niet bekend.

Fragment genealogie van Albert Jans Goudbeek

Klein deel van een genealogie (alle afstammelingen in mannelijke lijn) van de voornamelijk uit Wezep stammende tak van de familie Goudbeek beginnend bij de stamvader Albert Goudbeek die vanuit Veecaten de IJssel overstak en zich rond 1846 op de Noord-Veluwe in Wezep vestigde. Ik beschik over een veel uitgebreidere genealogie van deze familie maar heb i.v.m. met de privacy van eventueel nog in leven zijnde personen de laatste generaties hier weggelaten. Lees verder

Boedel inventaris en magescheid van Gerrit van van Dieren weduwnaar van Grietje Martens.

Wie zoekt zal vinden? In al die jaren dat ik genealogie beoefen zit je regelmatig met onderzoeken naar voorouders die vastlopen. Vaak blijft het ook vast zitten omdat er simpelweg geen aanvullende informatie meer gevonden kan worden. Toch heb ik herhaaldelijk meegemaakt dat door een toevallige vondst, meestal zoekend naar iets compleet anders, er soms meer informatie over mensen uit het verleden gevonden kan worden. Zo ook nu. Lees verder